Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Fotografije se automatski snimaju.

  • Kada je [Smile Shutter] postavljen na [Dual Capture] ili [Always On], fotografije se automatski snimaju kada ovaj proizvod prepozna osmeh.