Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Ikona se prikazuje na sličici.

  • Datoteka baze podataka slika je možda oštećena. Proverite datoteku baze podataka birajući – [Setup] – [Media Settings] – [Repair Img. DB F.] – medijum za snimanje. Ako se još uvek prikazuje, izbrišite sliku sa ikonom .
  • Ikona može da se prikaže na slici koja je snimljena na drugom uređaju, uređivana na računaru itd.
  • Uklonili ste adapter za naizmeničnu struju ili komplet baterija dok je svetlila ikona medija za snimanje u gornjem desnom uglu ekrana ili pre nego što se lampica pristupa isključila nakon snimanja. To može da ošteti podatke slika i prikazuje se .