Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

U toku reprodukcije nema zvuka ili se čuje samo tihi zvuk.

  • Povećajte jačinu zvuka.