Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Nije moguć prenos filmova na pametni telefon.

  • Da biste poslali film na pametni telefon, obavezno ga snimite u formatu MP4. Pre snimanja filma koji ćete prebaciti na pametni telefon, postavite funkciju [Dual Video REC] na [On].