Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

NFC veza ne radi.

  • Promenite položaj kompatibilnog uređaja da biste smanjili rastojanje između (N-oznaka) na pametnom telefonu i (N-oznaku) na ovom proizvodu.

    Ako ovo i dalje ne rešava problem, pomerite pametni telefon nekoliko milimetara ili pomerite pametni telefon dalje od ovog proizvoda i sačekajte 10 sekundi ili više pre ponovnog dodira.

  • Ovaj proizvod je u režimu [Airplane Mode]. Postavite [Airplane Mode] na [Off].
  • Uverite se da je pametni telefon spreman za komunikaciju. Detaljnije informacije možete da vidite u uputstvu za pametni telefon.
  • Ne postavljajte metalne predmete osim pametnog telefona blizu oznake (N-oznake) na ovom proizvodu.
  • Ne dodirujte (N-oznaku) na ovom proizvodu sa 2 ili više pametnih telefona istovremeno.
  • Ako je na pametnom telefonu pokrenuta neka druga aplikacija koja koristi funkciju NFC, zatvorite je.