Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Gornja, donja, desna i leva ivica su blago isečene na povezanom TV-u.

  • LCD monitor na ovom proizvodu može da prikaže snimljene slike preko celog LCD monitora (prikaz svim pikselima). Međutim, to može da izazove blago odsecanje gornje, donje, desne i leve ivice slika kada se reprodukuju na TV-u koji nije kompatibilan sa prikazom svim pikselima.
  • Preporučuje se da slike snimate koristeći spoljni okvir funkcije [Grid Line] kao vodilju.