Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Empty (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E)

Preporučujemo vam da izvedete funkciju [Empty] pre odbacivanja ili prenosa ovog proizvoda drugom licu kako biste sprečili curenje ličnih informacija.

  1. Priključite adapter za naizmeničnu struju na ovaj proizvod.
  2. – [Setup] – [Media Settings] – [Format] – [Int. Memory] – [Empty].

Napomena

  • Ne možete da izvedete funkciju [Empty]osim ako ne povežete adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu.
  • Da biste izbegli gubitak važnih slika, trebalo bi da ih sačuvate na računaru ili drugim uređajima pre nego što izvedete funkciju [Empty].
  • Iskopčajte sve kablove osim adaptera za naizmeničnu struju. Ne iskopčavajte adapter za naizmeničnu struju tokom radnje.
  • Ako zaustavite izvođenje funkcije [Empty] dok se prikazuje [Executing...], uverite se da je radnja dovršena tako što ćete izvesti [Format] ili [Empty] pre nego što upotrebite ovaj proizvod sledeći put.