Personliga ljudsystemSRS-X5

Kunde inte koppla samman högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

  • Placera högtalaren och BLUETOOTH-enheten inom 1 m från varandra.
  • Om -indikatorn (BLUETOOTH) inte blinkar snabbt vit håller du -knappen (BLUETOOTH) (PAIRING) intryckt tills högtalaren ljuder och -indikatorn (BLUETOOTH) börjar blinka snabbt vit.
  • Anslut högtalaren till vägguttaget eller ladda batteriet tillräckligt på högtalaren.