Personliga ljudsystemSRS-X5

Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter

Du kan trådlöst lyssna på musik och ringa handsfree-samtal med högtalaren genom att använda enhetens BLUETOOTH-funktion.

Gör följande innan du använder högtalaren:

 • Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.

 • Anslut högtalaren till vägguttaget eller ladda batteriet tillräckligt.

 • Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten som referens.

Para ihop högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

Ihopparning är den process som krävs för att registrera informationen om BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Du måste koppla samman en enhet med högtalaren för att kunna upprätta BLUETOOTH-anslutning för första gången.

Välj din status från följande 2 anslutningsmönster.

 • Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

 • Ansluta till en smartphone med one-touch (NFC)

Ansluta högtalaren med den ihopparade enheten

När BLUETOOTH-enheter har parats ihop behöver samma enheter aldrig paras ihop igen. Se följande ämne för anslutning av en enhet som redan är ihopparad.

 • Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

Ansluta högtalaren till en smartphone med one-touch (NFC)

Genom att röra högtalaren med en smartphone, startar högtalaren automatiskt och fortsätter sedan med ihopparningen och BLUETOOTH-anslutningen. Se följande ämne för mer information.

 • Ansluta till en smartphone med one-touch (NFC)
 • Koppla från din smartphone med one-touch (NFC)
 • Växla enheter med one-touch (NFC)
Kompatibla smartphones
NFC-kompatibla smartphones med Android 2.3.3 eller senare installerat
NFC
NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan olika enheter som smartphones och IC-taggar.
Tack vare NFC-funktionen kan datakommunikation t.ex. ihopparning via BLUETOOTH, enkelt uppnås genom att bara röra NFC-kompatibla enheter mot varandra (dvs. vid N-märket eller avsedd plats på varje enhet).

OBS!

 • När BLUETOOTH-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  • Om ihopparningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  • Om högtalaren redan har kopplats samman med 8 enheter och du ska koppla den till ytterligare en enhet.

   Högtalaren kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har kopplats samman, kommer den enhet med den äldsta anslutningen att ersättas med den nya.

  • När ihopparningsinformationen på högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
  • All ihopparningsinformation raderas, när högtalaren initieras.
 • Högtalaren kan kopplas samman med flera enheter men kan endast spela musik från en ihopparad enhet åt gången.