Personliga ljudsystemSRS-X5

Ingen röst/låg röstvolym från de som ringer

  • Kontrollera att både denna högtalare och den anslutna enheten är påslagna.
  • Höj volymen på högtalaren och den anslutna enheten.
  • Kontrollera att BLUETOOTH -mobiltelefonens utmatning är inställd för högtalaren.
  • Välj en HFP- eller HSP-anslutning med BLUETOOTH genom att manövrera BLUETOOTH-enheten.