Personliga ljudsystemSRS-X5

Använda standbyfunktionen för BLUETOOTH

När standbyfunktionen för BLUETOOTH aktiveras slås högtalaren på automatiskt genom att använda en BLUETOOTH-enhet och BLUETOOTH-anslutningen upprättas.

 1. Anslut högtalaren till ett vägguttag.
 2. Starta högtalaren.

  -indikatorn (ström) lyser grön.

 3. Håll -knappen (ström) intryckt i minst 4 sekunder tills -indikatorn (ström) lyser orange.

  Högtalaren stängs av och växlar till standbyläget för BLUETOOTH.

  Om du ansluter till högtalaren från en BLUETOOTH-enhet startar högtalaren automatiskt och BLUETOOTH-anslutning upprättas.

Stänga av standbyfunktionen för BLUETOOTH

Utför steg 1 till 2 ovan igen och håll -knappen (ström) intryckt i minst 4 sekunder tills -indikatorn (ström) slocknar. Standbyfunktionen för BLUETOOTH avaktiveras och högtalaren stängs av.

OBS!

 • Standbyfunktionen för BLUETOOTH går endast att ställa in när högtalaren ansluts till ett vägguttag via nätadaptern. När högtalaren endast strömsätts av det inbyggda batteriet, går det inte att använda standbyfunktionen för BLUETOOTH.
 • Om ihopparningsinformationen inte lagras på högtalaren som t.ex. när högtalaren levereras från fabrik, växlar inte högtalaren till standbyläge för BLUETOOTH.