Personliga ljudsystemSRS-X5

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

  • Försök identifiera problemet i denna hjälpguide och försök åtgärda med de korrigeringar som anges.
  • Anslut högtalaren till ett vägguttag för att ladda batteriet.

    Vissa problem kan åtgärdas om du laddar batteriet .

  • Tryck på högtalarens RESET-knapp.
  • Initiera högtalaren.

    Denna åtgärd återställer volyminställningar m.m. och raderar all ihopparningsinformation.

  • Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.

Om åtgärderna ovan inte fungerar bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.