Personliga ljudsystemSRS-X5

Välja uppspelningskvalitet för ljudströmning via BLUETOOTH

Lägena ”Prioritet för stabil anslutning” och ”Prioritet för ljudkvalitet” finns tillgängliga som alternativ för val av uppspelningskvalitet för ljudströmning via BLUETOOTH. ”Prioritet för stabil anslutning” är standardinställningen.

Kodec som stöds

 • Prioritet för stabil anslutning: SBC (standardinställning)
 • Prioritet för ljudkvalitet: AAC eller aptX , SBC
 1. Ställ in högtalaren till standbyläge för BLUETOOTH.

  -indikatorn (ström) lyser orange.

 2. Samtidigt som du håller VOL-knappen (volym) + intryckt, trycker du på -knappen (ström) tills -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar vit.

  När inställningen ändras till läget ”Prioritet för ljudkvalitet” blinkar -indikatorn (BLUETOOTH) 3 gånger vit.

  När inställningen ändras till läget ”Prioritet för stabil anslutning” blinkar -indikatorn (BLUETOOTH) 2 gånger vit.

OBS!

 • Kommunikationen kan bli ostabil i läget ”Prioritet för ljudkvalitet” beroende på inställningen av din BLUETOOTH-enhet och förhållanden i omgivning. Återställ i sådana fall högtalaren till ”Prioritet för stabil anslutning” genom att utföra steg 1 och 2 ovan.