Personliga ljudsystemSRS-X5

Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den via en BLUETOOTH-anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

  Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

  Du kan justera volymen för en BLUETOOTH-enhet.

Funktionerna kan skilja sig åt beroende på BLUETOOTH-enheten. Mer information finns även i bruksanvisningen som medföljer BLUETOOTH-enheten.

 1. Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.

  -indikatorn (BLUETOOTH) lyser vit när BLUETOOTH-anslutningen är upprättad.

 2. Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten och justera därefter volymen.

  Justera volymen för BLUETOOTH-enheten till en lagom nivå.

 3. Tryck på VOL-knapparna (volym) -/+ för att justera volymen.

  När du trycker på VOL-knapparna (volym) -/+ blinkar -indikatorn (ström) grön en gång.

Tips

 • Du kanske måste justera volymen eller ställa in inställningen för ljudutmatning på ansluten enhet beroende på din BLUETOOTH-enhet.

OBS!

 • Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten agerar felaktigt på högtalarens funktioner.