Personliga ljudsystemSRS-X5

Använda surroundeffekterna

Du kan välja surroundeffekter med SOUND-knappen.

  1. Tryck på SOUND-knappen för att välja surroundeffekt.

    SOUND-indikatorn visar aktuell inställning av surroundeffekt. Varje gång du trycker på SOUND-knappen ändras vald effekt.

Indikatorerna på SOUND-indikatorn

Släckt
Du kan använda läget Clear Audio+ (Sony-rekommenderad ljudkvalitet). Detta läge är inställt som standard.
Tänds (vit)
Du kan använda surroundeffekten (hög).

Tips

  • Aktuell ljudinställning behålls när högtalaren stängs av. 

OBS!

  • Det kan hända att ljudeffekterna inte kan urskiljas beroende på musiken.