Automatyczne wyłączanie zasilania

Jeśli przez 15 minut spełnione są poniższe warunki, głośnik automatycznie wyłączy się.

Głośnik jest w trybie BLUETOOTH

 • Użytkownik nie wykonuje żadnych operacji z użyciem głośnika.
 • Nie nawiązano połączenia BLUETOOTH między głośnikiem a smartfonem lub telefonem komórkowym z użyciem profilu HFP/HSP.
  HFPHSP to profile BLUETOOTH.
  HSP (Headset Profile): umożliwia telefonowanie/obsługę telefonu komórkowego.
  HFP (Hands-Free Profile): umożliwia telefonowanie z wolnymi rękami/obsługę telefonu komórkowego.
 • Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH, ale nie odtwarza muzyki (dźwięku).

Głośnik jest w trybie AUDIO IN

 • Użytkownik nie wykonuje żadnych operacji z użyciem głośnika.
 • Urządzenie audio podłączone do gniazda AUDIO IN nie odtwarza muzyki (dźwięku) lub poziom dźwięku w urządzeniu podłączonym do gniazda AUDIO IN jest zbyt niski.
 • Żadne urządzenie BLUETOOTH nie zostało połączone z głośnikiem przy użyciu profilu HFP/HSP.