Ładowanie głośnika

Głośnik zawiera akumulator litowy, który przed pierwszym użyciem należy ładować przez co najmniej 1 godzinę.

 1. Upewnij się, że głośnik jest wyłączony.
 2. Podłącz głośnik do uruchomionego komputera lub gniazdka sieci energetycznej, aby go naładować.
  • Ładowanie z uruchomionego komputera
   Podłącz do głośnika dostarczony przewód micro USB. Następnie podłącz drugi koniec przewodu do uruchomionego komputera.

  • Ładowanie z gniazdka sieci energetycznej
   Podłącz do głośnika dostarczony przewód micro USB. Następnie podłącz drugi koniec przewodu do zasilacza sieciowego USB (sprzedawanego oddzielnie) i włącz zasilacz sieciowy USB do gniazdka sieci energetycznej.

  Podczas ładowania wskaźnik CHARGE świeci na pomarańczowo. Przewidywany czas ładowania zależy od mocy wyjściowej podłączonego urządzenia USB. Podany poniżej czas zależy od temperatury otoczenia oraz warunków eksploatacji i może okazać się inny.

  • Jeśli podłączone urządzenie USB umożliwia ładowanie prądem 1,5 A: około 4 godzin*1 (zalecane)
  • Jeśli podłączone urządzenie USB umożliwia ładowanie prądem 500 mA: około 12 godzin*1

  Po zakończeniu ładowania gaśnie wskaźnik CHARGE.

  Jeśli wskaźnik CHARGE pozostaje zgaszony, gdy wyłączony głośnik jest podłączony do urządzenia USB, oznacza to całkowite naładowanie wbudowanego akumulatora litowego. Po całkowitym naładowaniu akumulator nie będzie nadal ładowany, nawet jeżeli głośnik pozostanie podłączony do urządzenia USB.

  *1Czas pełnego ładowania wyczerpanego akumulatora, gdy głośnik jest wyłączony.

Czas pracy akumulatora (podczas korzystania z połączenia BLUETOOTH)

Około 12 godzin*2.

Podany powyżej czas zależy od temperatury otoczenia oraz warunków eksploatacji i może okazać się inny.

*2 Przy wybranym podanym źródle dźwięku, maksymalnej głośności w urządzeniu BLUETOOTH, głośności nastawionej na 21 i wyłączonym oświetleniu głośnika. Czas pracy akumulatora przy nastawionej maksymalnej głośności wynosi 3 godziny.

Sprawdzanie stanu akumulatora

Stan akumulatora można sprawdzić, naciskając przycisk (telefonowanie) na pracującym głośniku na co najmniej 3 sekundy. Emitowane są wówczas następujące informacje głosowe: „Fully charged/About 70%/About 50%/About 20%/Please charge” (Całkowicie naładowany / Około 70% / Około 50% / Około 20% / Konieczne ładowanie).

Kiedy akumulator jest bliski wyładowania

 • Kiedy rozlega się informacja głosowa „Please charge” (Konieczne ładowanie), a wskaźnik CHARGE miga powoli na pomarańczowo, akumulator jest bliski wyczerpania i trzeba go naładować.
 • Jeśli po włączeniu głośnika rozlega się informacja głosowa „Please charge” (Konieczne ładowanie), a wskaźnik CHARGE miga 3 razy na pomarańczowo i gaśnie, oznacza to, że trzeba naładować akumulator.

Zalecane środowisko systemowe komputera przy ładowaniu przez łącze USB

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 SP1, Mac OS X (wersja 10.6 – 10.12)

 • Nie gwarantuje się działania na wszystkich komputerach spełniających powyższe wymagania środowiskowe.
 • Gwarancja nie obejmuje skutków podłączenia do samodzielnie zbudowanego komputera.

Wskazówka

 • Pracujący głośnik można ładować poprzez podłączenie go do uruchomionego komputera lub zasilacza sieciowego USB (sprzedawanego oddzielnie) włączonego do gniazdka sieci energetycznej. Nie świeci się wówczas wskaźnik CHARGE. W takim przypadku ładowanie może potrwać dłużej niż przy wyłączonym zasilaniu. Zależy to od warunków pracy. Z tego powodu zaleca się wyłączenie głośnika na czas ładowania.

Uwaga

 • Jeśli w pracującym głośniku ustawiona jest duża głośność, akumulator może się wyczerpać nawet wtedy, gdy głośnik jest podłączony do uruchomionego komputera. Jeśli chcesz używać głośnika podczas ładowania, zmniejsz głośność głośnika. Alternatywą jest wyłączenie głośnika i naładowanie akumulatora do wystarczającego poziomu.
 • Jeśli w pracującym głośniku przez dłuższy czas ustawiona będzie duża głośność, akumulator może się wyczerpać nawet wtedy, gdy głośnik jest podłączony do uruchomionego komputera. W rezultacie poziom dźwięku obniży się. Nie oznacza to nieprawidłowego działania. Wyłącz głośnik i naładuj akumulator do wystarczającego poziomu.
 • Przełączenie źródła zasilania między uruchomionym komputerem a zasilaczem sieciowym przez podłączenie/odłączenie przewodu USB może spowodować krótką przerwę w dźwięku. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
 • Przed pierwszym włączeniem nowego głośnika należy na co najmniej godzinę włączyć ładowanie jego akumulatora.
 • W skrajnie niskiej lub wysokiej temperaturze ładowanie jest przerywane ze względów bezpieczeństwa. Także jeśli ładowanie trwa przez dłuższy czas, zostaje automatycznie przerwane. Takie sytuacje sygnalizowane są szybkim miganiem pomarańczowego wskaźnika CHARGE. Nie świadczy to o uszkodzeniu. W celu rozwiązania tych problemów odłącz przewód micro USB i podłącz go na nowo w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
 • Nie należy ładować urządzenia w miejscach narażonych na zachlapanie wodą.
 • Dla zachowania dobrego stanu akumulatora zaleca się jego wystarczające ładowanie nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, nawet jeśli nie planuje się użycia głośnika przez dłuższy czas.