Wyłączanie zasilania

  1. Naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING.

    Wskaźniki (zasilanie) i  (BLUETOOTH) zgasną.

Wskazówka

  • Jeśli głośnik jest podłączony do uruchomionego komputera lub zasilacza sieciowego USB (sprzedawanego oddzielnie) włączonego do gniazdka sieci energetycznej i włączona jest funkcja czuwania BLUETOOTH, to po wyłączeniu głośnika wskaźnik (zasilanie) zaczyna świecić na pomarańczowo, a głośnik przełącza się w tryb czuwania BLUETOOTH.