Podczas słuchania zmniejsza się głośność dźwięku

  • Kiedy wskaźnik CHARGE miga na pomarańczowo i zmniejsza się głośność, akumulator jest bliski wyczerpania. Podłącz głośnik do uruchomionego komputera lub zasilacza sieciowego USB (sprzedawanego oddzielnie) włączonego do gniazdka sieci energetycznej. Alternatywą jest wyłączenie głośnika i naładowanie akumulatora do wystarczającego poziomu.
  • Jeśli w pracującym głośniku ustawiona jest duża głośność, akumulator może się wyczerpać nawet wtedy, gdy głośnik jest podłączony do uruchomionego komputera lub zasilacza sieciowego USB (sprzedawanego oddzielnie) włączonego do gniazdka sieci energetycznej. W rezultacie poziom dźwięku obniży się. Nie oznacza to nieprawidłowego działania. Wyłącz głośnik i naładuj akumulator do wystarczającego poziomu.