Smart sportsudstyrSSE-BTR1

Der kan ikke afspilles musik, der er overført til enheden

  • Når du træner til musik, der er knyttet til din puls, afspilles musik, der er sorteret automatisk ud fra øvelsens intensitet. Når du bruger denne funktion, afspilles der kun musik, som er inkluderet i øvelsesniveauets intensitet – andet musik afspilles ikke.
  • Det kan være nødvendigt at hente metadata for musiknumre, der ikke indeholder BPM-oplysninger. Hvis du vil hente metadata, skal du vælge "Retrieve song information" fra oplysningsskærmen Device i appen "B-Trainer".
  • Lad batteriet op, hvis det er ved at løbe tør for strøm, eller hvis der ikke er nok strøm tilbage. Hvis opladningen ikke løser problemet, skal du nulstille enheden.
  • Hvis musikkens datahierarkiniveauer er overført med træk og slip, er de muligvis ikke korrekte. Overfør dem til den korrekte mappe og det korrekte hierarki.
  • Overførte musiknumre er i et ikke-understøttet format. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Understøttede formater".
  • Når du overfører musiknumre med træk og slip, skal du placere dem i mappen "MUSIC" på enheden.
  • Det overførte indhold kan være blevet beskadiget. Når du overfører indhold, skal du kontrollere, at der ikke køres igangværende opgaver på computeren, før overførslen er fuldført. Ellers kan det beskadige indholdet. Slet ikke-understøttet indhold fra enheden og gentage overførslen. Hvis indholdet stadig ikke kan afspilles, skal du formatere enheden og gentage overførslen.
  • Hvis du ændrer filnavne eller placeringer for den musik, der er overført fra computeren til enheden, kan enheden muligvis ikke genkende musikken. Genopret det tidligere navn og den tidligere placering.
  • Hvis du har initialiseret (formateret) enheden med Windows Stifinder eller Mac Finder, skal enheden formateres igen.