Drukuj

Korzystanie z Przewodnika pomocniczego

Niniejszy Przewodnik pomocniczy zawiera objaśnienia dotyczące obsługi telewizora. Dodatkowo Przewodnik ustawień zawiera informacje na temat instalacji telewizora, a Przewodnik zawiera opis części i dane techniczne telewizora.

Informacje podane w niniejszym Przewodniku pomocniczym można czytać w kolejności ich zamieszczenia lub wyszukiwać je bezpośrednio. Aby je wyszukać, wybierz w górnej części ekranu.

Wersje Przewodnika pomocniczego

Dostępne są dwie wersje Przewodnika pomocniczego dla telewizora: Przewodnik pomocniczy wbudowany i Przewodnik pomocniczy online. Aby wyświetlić Przewodnik pomocniczy online, telewizor musi być podłączony do Internetu. Do przełączania między wersjami wbudowaną i online służy przycisk przełączania (A) w górnej części ekranu. Można sprawdzić, który Przewodnik pomocniczy jest aktualnie wyświetlany, spoglądając na tytuł w górnej części ekranu.

  1. Podłącz telewizor do Internetu.
  2. Wybierz (A), aby przełączyć wersję Przewodnika pomocniczego.

Uwaga

  • Aby skorzystać z najnowszych funkcji opisanych w Przewodniku pomocniczym, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania zawiera strona Aktualizacje oprogramowania.
  • Obrazy i ilustracje użyte w Przewodniku pomocniczym mogą się różnić w zależności od modelu telewizora.
  • Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wskazówka

  • Aby sprawdzić, czy telewizor jest wyposażony w jedną z funkcji opisanych w Przewodniku pomocniczym, zapoznaj się z drukowaną instrukcją obsługi lub katalogiem produktów firmy Sony.
  • Przewodnik pomocniczy został napisany dla wszystkich regionów/krajów. Niektóre zawarte w nim opisy mogą nie mieć zastosowania do pewnych regionów i krajów.