พิมพ์

เพลง

รูปแบบการใช้ : USB / เครือข่ายที่บ้าน

mp4

สกุล: *.mp4 / *.m4a

คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

สกุล: *.3gp / *.3g2

คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

สกุล: *.wma

คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

สกุล: *.ogg

คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

อื่นๆ

คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
LPCM *132k / 44.1k / 48k

สกุล: *.mp3

คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

สกุล: *.wav

คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

สกุล: *.flac

คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

สกุล: *.aac

คำอธิบายอัตราการสุ่มตัวอย่าง
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
  • *1 รูปแบบการใช้ของ LPCM คือเครือข่ายที่บ้านเท่านั้น
  • *2 รูปแบบการใช้ของ WAV คือ 2ch เท่านั้น

ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุนอื่นๆ