พิมพ์

คำบรรยายใต้ภาพจากภายนอก

รูปแบบการใช้ : USB

ฟอร์แมตของไฟล์สกุล
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi

ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุนอื่นๆ