พิมพ์

อัตราการสุ่มตัวอย่างเสียง (สำหรับวิดีโอ)

ตัวแปลงสัญญาณเสียงอัตราการสุ่มตัวอย่าง
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L3
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC3
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA9
DTS core32k / 44.1k / 48k
RealAudio (cook): สำหรับรุ่นที่จำหน่ายในฮ่องกงเท่านั้น8k / 11.025k / 22.05k / 44.1k
RealAudio (aac): สำหรับรุ่นที่จำหน่ายในฮ่องกงเท่านั้น24k / 32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)

ไฟล์และฟอร์แมตที่สนับสนุนอื่นๆ