พิมพ์

การวินิจฉัยด้วยตนเอง

วิธีการตรวจสอบว่าทีวีทำงานตามปกติ

  • กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การวิเคราะห์ตัวเอง] ภายใต้ [ช่วยเหลือ]