พิมพ์

ท่านกังวลเกี่ยวกับการหน่วงระหว่างภาพกับเสียง

หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงบลูทูธ

ภาพกับเสียงจะไม่ตรงกันเนื่องจากเกิดการหน่วงเสียงซึ่งเป็นคุณลักษณะของบลูทูธ ท่านสามารถปรับเวลาแสดงภาพและเสียงได้ด้วยการตั้งค่า A/V sync

  1. การเปิดใช้งาน [A/V sync] ให้กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [A/V sync]

หากเชื่อมต่อเครื่องเสียงที่กำหนดด้วยสาย HDMI

ท่านสามารถปรับเวลาแสดงภาพและเสียงได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นที่รองรับ ให้ดูเว็บไซต์ช่วยเหลือ