พิมพ์

ท่านกังวลเกี่ยวกับการหน่วงระหว่างภาพกับเสียง

ภาพกับเสียงจะไม่ตรงกันเนื่องจากเกิดการหน่วงเสียงซึ่งเป็นคุณลักษณะของบลูทูธ ท่านสามารถปรับเวลาแสดงภาพและเสียงได้ด้วยการตั้งค่า A/V sync

  1. การเปิดใช้งาน [A/V sync] ให้กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [A/V sync]