พิมพ์

คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ แต่ไม่ใช่แอปและบริการบางอย่าง

  • การตั้งค่าวันที่และเวลาของทีวีเครื่องนี้อาจไม่ถูกต้อง คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปและบริการเหล่านี้ได้หากขึ้นอยู่กับแอปและบริการบางอย่างหากเวลาไม่ถูกต้อง
    กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [วันที่และเวลา] — [วันที่และเวลาอัตโนมัติ] — [ใช้เวลาของเครือข่าย] เพื่อปรับเวลาผ่านเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
  • ตรวจสอบว่าสาย LAN หรือสายไฟ AC (สายหลัก) ของเร้าท์เตอร์/โมเด็ม* ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
    * เร้าท์เตอร์/โมเด็มของท่านต้องได้รับการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเสียก่อน ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่านสำหรับการตั้งค่าเร้าท์เตอร์/โมเด็ม
  • ให้ลองใช้แอพพลิเคชั่นในครั้งถัดไป เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเนื้อหาแอพพลิเคชั่นอาจยังไม่เปิดบริการ

คำแนะนำ