Štampanje

Kvalitet slike i/ili zvuka u aplikaciji za strimovanje je loš.

 • Kvalitet zavisi od originalnog video snimka koji pruža dobavljač video sadržaja i širine opsega vaše veze.
 • Da biste uživali u gledanju video materijala koji se strimuje preko Interneta neophodno je da imate brzu i stabilnu mrežu. U opštem slučaju, potrebna vam je brzina poput sledećih:
  • Strimovanje video materijala standardne definicije (SD) sa Interneta: 2,5 Mbps
  • Strimovanje video materijala visoke definicije (HD) sa Interneta: 10 Mbps
  • Strimovanje video materijala ultra visoke definicije (4K) sa Interneta: 25 Mbps
 • Kvalitet veze bežične mreže se razlikuje u zavisnosti od udaljenosti ili prepreka (npr. zida) između TV-a i bežičnog rutera, smetnji u okruženju i kvaliteta bežičnog rutera. U ovom slučaju, koristite žičnu vezu za internet ili pokušajte sa propusnim opsegom od 5 GHz.
 • Propusni opseg od 5 GHz možda neće biti podržan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje. Ako propusni opseg od 5 GHz nije podržan, TV se može povezati sa bežičnim ruterom korišćenjem propusnog opsega od 2,4 GHz.
 • Prilikom korišćenja bežične veze, bežične uređaje držite blizu ili se postarajte da između njih ne postoje prepreke.
 • Uređaje koji emituju RF smetnje (kao što su mikrotalasne pećnice) držite dalje od TV-a i bežičnog rutera, ili ih držite isključenima.
 • Audio signal se ne emituje za video materijal koji nema audio komponentu.

Savet