Štampanje

Možete da se povežete na Internet, ali ne i na određene aplikacije i servise.

  • Podešavanje datuma i vremena na ovom TV-u može biti netačno. U zavisnosti od određenih aplikacija i servisa, možda nećete biti u mogućnosti da se povežete sa tim aplikacijama i servisima ako podešavanje vremena nije tačno.
    Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Датум и време] — [Аутоматски датум и време] — [Koristi vreme mreže] da biste automatski podesili vreme preko mreže.
  • Proverite da li su LAN kabl ili strujni kabl naizmenične struje (mrežni vod) rutera/modema* ispravno povezani.
    * Vaš ruter/modem se prvo mora podesiti da bi se povezao na internet. Obratite se vašem dobavljaču internet usluge radi podešavanja rutera/modema.
  • Pokušajte sa korišćenjem aplikacija kasnije. Server dobavljača sadržaja aplikacija možda ne funkcioniše.

Savet