Отпечатване

Използване на дистанционното управление

Можете да управлявате много от възможностите на телевизора с бутоните (Нагоре) / (Надолу) / (Наляво) / (Надясно) и (Потвърждение).

Формата и бутоните на дистанционното управление се различават в зависимост от модела/държавата/региона.

Включеното в комплекта дистанционно управление зависи от вашия модел. За описание на бутоните на дистанционното управление направете справка в Информация за продукта.

  1. Използвайте бутоните (Нагоре), (Надолу), (Наляво) и (Надясно), за да “фокусирате” върху желания елемент.
    The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
  2. Натиснете центъра на бутон (Потвърждение), за да изберете елемента, който в момента е на фокус.
    The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

За да се върнете към предишния екран

Натиснете бутона BACK.

Съвет