Отпечатване

Дистанционното управление не работи.

Проверка дали телевизорът работи правилно

 • Натиснете бутона за включване на телевизора, за да определите дали проблемът е в дистанционното управление, или не. За местоположението на бутона за включване вижте Информация за продукта, доставено заедно с телевизора.
 • Ако телевизорът не рабати, опитайте се да го нулирате.
  Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

Проверка дали дистанционното управление работи правилно

 • Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление, разположен в предната част на телевизора.
 • Освободете зоната на сензора за дистанционно управление от препятствия.
 • Флуоресцентната светлина може да повлияе на работата на дистанционното управление; опитайте да изключите флуоресцентното осветление.
 • Проверете дали ориентацията на всяка батерия отговаря на положителния (+) и отрицателния (-) знак в отделението за батериите.
 • Зарядът на батерията може да е нисък. Отстранете капачето на дистанционното управление и подменете батериите с нови.
  • Плъзгащо се
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Освобождаващо се с натискане
   Illustration of how to remove the remote control cover

Забележка

 • В зависимост от вашия модел се доставя Bluetooth дистанционно управление, което вече е сдвоено с телевизора. По време на транспортирането доставеното сдвоено дистанционно управление не може да се използва за работа с други телевизори. При проверка на работата на дистанционното управление го използвайте с телевизора, с който то е било доставено.

Нулиране на дистанционното управление

Ако дистанционното управление не работи правилно поради лош контакт на батериите или статично електричество, проблемът може да се реши чрез нулиране на дистанционното управление.

 1. Извадете батериите от дистанционното управление.
 2. Натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление за три секунди.
 3. Поставете нови батерии в дистанционното управление.

Ако проблемът продължава, вижте страници Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора и Често задавани въпроси относно отстраняването на неизправности.

Забележка

 • Когато изключите телевизора от контакта и го включите отново, е възможно той да не може да се включи за известно време, дори ако натискате бутона за захранване на дистанционното управление или на телевизора. Това се получава, тъй като инициализирането на системата отнема време. Изчакайте около 10 до 20 секунди и тогава опитайте отново.
 • Когато не можете да търсите посредством гласа си, активирайте бутона (Микрофон), като натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Дистанционно управление].