Помощно ръководство

LED индикатор

Можете да видите състоянието на телевизора, като проверите как свети светодиодният индикатор.

Светодиодът свети в кехлибареножълто
Светодиодът свети в бяло
  • Свети в бяло, когато [Енергоспестяване] е настроено на [Картина изключена]. [Енергоспестяване]
  • Свети в бяло, когато телевизорът е включен.
Светодиодът изгасва
  • Не свети, когато телевизорът е в режим Готовност.
Светодиодът мига в бяло
  • Мига при работа с дистанционното управление.
Светодиодът свети в червено
  • Свети в червено в режим на запис*.
    • Само за определени региони/страни/модели телевизори.