Помощно ръководство

Режим Фоторамка

Режимът Фоторамка показва часовник и календар и едновременно показва снимка или може да се слуша музика.

Натиснете HOME Изберете [Режим Фоторамка] в [Приложения].

Изображение на екрана [Режим Фоторамка]

За да стартирате режима Фоторамка, докато възпроизвеждате от USB памет

Натиснете бутона OPTIONS докато възпроизвеждате снимка или музикален файл Изберете [Режим Фоторамка].

За да изберете режим на показване

Можете да промените начина, по който изглежда режим Фоторамка, като изберете [Режим на показване] в [Настройки на фоторамка]. [Настройки на фоторамка]

За да изберете режим на показване на часовник

Можете да изберете между три режима на показване на часовник, като изберете [Показване на часовник] в [Настройки на фоторамка]. [Настройки на фоторамка]

Забележка
  • Този телевизор няма допълнителна батерия за часовника. Ако има отпадане на захранването или ако издърпате захранващия кабел, датата и часът ще се нулират автоматично.

Времетраене

За да спести енергия, телевизорът работи непрекъснато в режим Фоторамка в продължение на 24 часа, след което се изключва автоматично. След автоматичното изключване, не използвайте режима Фоторамка поне един час, за да избегнете прогарянето на панела.
Можете да промените настройката [Времетраене] от [Настройки на фоторамка]. [Настройки на фоторамка]

За да се избегне прогарянето на панела, положението на снимката, часовника и календара се превключват автоматично на всеки час.