Помощно ръководство

Тип 1: Защитена мрежа с Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Със стандарта WPS постигате сигурност на безжичната домашна мрежа само с натискане на бутона WPS на безжичния LAN рутер. Преди да настроите безжичната LAN мрежа, проверете местоположението на бутона за WPS на рутера и как се използва.

С оглед на сигурността, [WPS (PIN)] предоставя ПИН код за вашия рутер. ПИН кодът се подновява при всяко избиране на [WPS (PIN)].

 1. Натиснете HOME Изберете [Системни настройки] [Настройка] [Мрежа] [Настройка на мрежата].
 2. Настройка на IP адрес/прокси сървър:
  • автоматична настройка:
   [Настройте връзката с мрежата] [Лесно]
  • ръчна настройка:
   [Настройте връзката с мрежата] [Експерт] [Настройка на кабелна мрежа] или [Wi-Fi настройки]
 3. Изберете [WPS (бутон)] за метод с бутон или [WPS (PIN)] за метод с ПИН.
  Забележка
  • Наименованието на бутона за WPS може да се различава в зависимост от рутера (напр. бутон AOSS).
 4. Следвайте инструкциите на екрана за настройка.
Забележка
 • Ако използвате WPS за настройка на мрежата, настройките за сигурност на безжичния LAN рутер се активират и всяко оборудване, свързано преди това към безжичната LAN мрежа в незащитено състояние, ще бъде изключено от мрежата.
  В този случай, активирайте настройките за сигурност на изключеното оборудване и след това го свържете отново. Или можете да деактивирате настройките за сигурност на безжичния LAN рутер, след което да свържете оборудването към телевизор в незащитено състояние.
 • За да използвате мрежата с IPv6, изберете [Системни настройки] [Настройка] [Мрежа] [IPv6/IPv4 приоритет] [IPv6], после изберете [Лесно] в [Настройте връзката с мрежата].
 • Когато е избран IPv6, не може да се настрои HTTP прокси.