Помощно ръководство

Настройки на интернет връзката

За да използвате мрежовите функции на вашия телевизор, трябва да го свържете с Интернет. Начинът за настройка се различава в зависимост от вида на мрежата и LAN рутера. Преди да настроите интернет връзката, не забравяйте да инсталирате LAN рутер. Проверете безжичната LAN среда с помощта на следната таблица.

Въпрос 1: LAN с кабел или безжична LAN?

LAN с кабел: Отидете на тип 4

Безжична LAN: Отидете на Въпрос 2

  • Тип 1 е по-лесен за настройване, ако вашият рутер има бутон за автоматична настройка, напр. система Air Station One-Touch Secure System (AOSS). Повечето от новите рутери разполагат с тази функция. Проверете рутера си.