Помощно ръководство

Тип 3: Незащитена мрежа с всякакъв тип безжичен LAN рутер

За да настроите безжична LAN мрежа, ще е нужен SSID (име на Wi-Fi мрежaта).

 1. Натиснете HOME Изберете [Системни настройки] [Настройка] [Мрежа] [Настройка на мрежата].
 2. Настройка на IP адрес/прокси сървър:
  • автоматична настройка:
   [Настройте връзката с мрежата] [Лесно]
  • ръчна настройка:
   [Настройте връзката с мрежата] [Експерт] [Настройка на кабелна мрежа] или [Wi-Fi настройки]
 3. Изберете [Сканирай], после изберете мрежа от списъка със сканирани Wi-Fi мрежи.
 4. Следвайте инструкциите на екрана за настройка.
Забележка
 • Няма да е необходим ключ за защита (WEP или WPA ключ), тъй като не е нужно да изберете метод на защита в тази процедура.
 • За да използвате мрежата с IPv6, изберете [Системни настройки] [Настройка] [Мрежа] [IPv6/IPv4 приоритет] [IPv6], после изберете [Лесно] в [Настройте връзката с мрежата].
 • Когато е избран IPv6, не може да се настрои HTTP прокси.