Помощно ръководство

Тип 4: Настройка на кабелната мрежа

Въведете съответните стойности от букви и цифри за вашия рутер, ако е необходимо. Елементите, които трябва да зададете (например IP адрес, подмрежова маска, DHCP), може да се различават в зависимост от интернет доставчика или рутера. За подробности вижте инструкциите за работа, предоставени от вашия интернет доставчик, или тези, доставени с рутера.

 1. Натиснете HOME Изберете [Системни настройки] [Настройка] [Мрежа] [Настройка на мрежата].
 2. Настройка на IP адрес/прокси сървър:
  • автоматична настройка:
   [Настройте връзката с мрежата] [Лесно]
  • ръчна настройка:
   [Настройте връзката с мрежата] [Експерт] [Настройка на кабелна мрежа] или [Wi-Fi настройки]
 3. Следвайте инструкциите на екрана за настройка.

[Настройка на мрежата] може да се направи и от менюто [Първоначална настройка].

Забележка
 • Позволява се автоматично конфигуриране на кабелната/безжичната мрежа.
  • При свързване с LAN кабел: Кабелна мрежа
  • При свързване с вградения безжичен LAN: Безжична мрежа
  • При свързване с двата кабела: Кабелна мрежа
 • Настройката [Лесно] задава IP адреса автоматично. Тъй като не се използва прокси сървър.
 • За да използвате мрежата с IPv6, изберете [Системни настройки] [Настройка] [Мрежа] [IPv6/IPv4 приоритет] [IPv6], после изберете [Лесно] в [Настройте връзката с мрежата].
 • Когато е избран IPv6, не може да се настрои HTTP прокси.