Помощно ръководство

Подготовка на кабелна мрежа

Илюстрация на метода на свързване
  1. Интернет
  2. Модем с функции на рутер
  3. Рутер
  4. Модем
  5. Алтернативни връзки
Забележка
  • За LAN връзки използвайте кабел категория 7 (не се доставя).