Помощно ръководство

Проверка на статуса на мрежата

Можете да потвърдите статуса на мрежата.

  1. Натиснете HOME Изберете [Системни настройки] [Настройка] [Мрежа] [Настройка на мрежата].
  2. Изберете [Вижте настройките и статуса на мрежата].