Помощно ръководство

Приложения

Функцията за интернет съдържание доставя разнообразни развлекателни програми по поръчка директно на вашия телевизор. Можете да се наслаждавате на любимото си интернет съдържание, Фото споделяне Плюс и режим Фоторамка.

Забележка

За да използвате интернет съдържание

Натиснете HOME Изберете желаната интернет услуга в списъка на услугите в [Приложения].

За да излезете от интернет съдържанието

Натиснете HOME.

Забележка
  • Ако срещнете трудности с тази функция, проверете дали интернет връзката е настроена правилно.
  • Интерфейсът към интернет съдържанието зависи от доставчиците на интернет съдържание.
  • За да обновите услугите за интернет съдържание, натиснете бутона HOME, после изберете [Системни настройки] [Настройка] [Мрежа] [Обнови интернет съдържанието].