Hjælpevejledning

LED-indikator

Du kan se TV'ets status, ved at se hvordan LED-indikatorerne lyser.

LED lyser ravgult
LED lyser hvidt
  • Lyser hvidt, når [Strømsparefunktion] er indstillet til [Sluk billede]. [Strømsparefunktion]
  • Lyser hvidt, når tv'et er tændt.
LED er slukket
  • Lyser ikke, når tv'et er i standby.
LED blinker hvidt
  • Blinker, når fjernbetjeningen bruges.
LED lyser rødt
  • Lyser rødt i optagetilstand*.
    • Kun ved begrænset region/land/TV-model.