Hjelpeveiledning

LED-indikator

TV-ens status kan identifiseres ved å se hvordan LED-indikatoren lyser.

Lysdioden lyser oransje
Lysdioden lyser hvitt
  • Lyser hvitt når [Strømsparing] er stilt inn til [Bilde av]. [Strømsparing]
  • Lyser hvitt når TV-en er skrudd på.
Lysdioden slukker
  • Tennes ikke når TV-en er i hvilemodus.
Lysdioden blinker hvitt
  • Blinker mens fjernkontrollen brukes.
Lysdioden lyser rødt
  • Lyser rødt i opptaksmodus*.
    • Begrenset i forhold til region / land / TV-modell.