Hjelpeveiledning

Type 1: Sikret nettverk med Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

WPS-standarden gjør det like enkelt å sikre et trådløst hjemmenettverk som å trykke på WPS-knappen på den trådløse LAN-ruteren. Før du setter opp et trådløst LAN, må du sjekke hvor WPS-knappen sitter på ruteren og hvordan du bruker den.

Av hensyn til sikkerheten, gir [WPS (PIN)] en PIN-kode for ruteren din. PIN-koden fornyes hver gang du velger [WPS (PIN)].

 1. Trykk på HOME Velg [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Nettverksoppsett].
 2. Innstilling av IP-adresse / proxyserver:
  • automatisk innstilling:
   [Sett opp nettverksforbindelsen] [Enkel]
  • manuell innstilling:
   [Sett opp nettverksforbindelsen] [Ekspert] [Kablet oppsett] eller [Trådløst oppsett]
 3. Velg [WPS (trykknapp)] for trykknappmetoden eller [WPS (PIN)] for PIN-metoden.
  Merk
  • Navnet på WPS-knappen kan variere med typen ruter (f.eks. AOSS-knapp).
 4. Følg instruksjonene på oppsettskjermbildet.
Merk
 • Hvis du bruker WPS for nettverksoppsett, vil sikkerhetsinnstillingene til den trådløse LAN-ruteren aktiveres og alt utstyr som tidligere var koblet til det trådløse nettverket i en ikke-sikret status vil bli koblet fra nettverket.
  I dette tilfellet må du aktivere sikkerhetsinnstillingene til det frakoblede utstyret og deretter koble det til igjen. Alternativt kan du deaktivere sikkerhetsinnstillingene til den trådløse LAN-ruteren og deretter koble utstyret til TV-en i en ikke-sikret status.
 • For å bruke nettverket med IPv6, velg [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [IPv6-/IPv4-prioritet] [IPv6] og velg deretter [Enkel] i [Sett opp nettverksforbindelsen].
 • Når IPv6 er valgt, kan du ikke sette HTTP Proxy.