Hjelpeveiledning

Sette opp Internett-tilkobling

For å kunne bruke nettverk-egenskapene i TV-en må den være koblet til Internett. Den spesifikke prosedyren for oppsett avhenger av typen nettverk og LAN-ruter. Før du setter opp Internett-tilkoblingen må du sette opp en LAN-ruter. Kontroller ditt trådløse lokale nettverk (LAN) med følgende diagram.

Spørsmål 1: Ledningskoblet LAN eller trådløst LAN?

Ledningskoblet LAN: Gå til type 4

Trådløst LAN: Gå til spørsmål 2

  • Type 1 er enklere å sette opp hvis ruteren din har en knapp for automatisk innstilling, f.eks. Air Station One-Touch Secure System (AOSS). De fleste nye rutere har denne funksjonen. Kontroller ruteren.