Hjelpeveiledning

Type 3: Usikret nettverk med enhver type trådløs LAN-ruter

For å sette opp et trådløst LAN, kreves SSID (navn på trådløst nettverk).

 1. Trykk på HOME Velg [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Nettverksoppsett].
 2. Innstilling av IP-adresse / proxyserver:
  • automatisk innstilling:
   [Sett opp nettverksforbindelsen] [Enkel]
  • manuell innstilling:
   [Sett opp nettverksforbindelsen] [Ekspert] [Kablet oppsett] eller [Trådløst oppsett]
 3. Velg [Skann] og velg deretter et nettverk fra listen med skannede trådløse nettverk.
 4. Følg instruksjonene på oppsettskjermbildet.
Merk
 • Sikkerhetsnøkkel (WEP- eller WPA-nøkkel) kreves ikke, fordi du ikke behøver å velge noen sikkerhetsmetode i denne prosedyren.
 • For å bruke nettverket med IPv6, velg [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [IPv6-/IPv4-prioritet] [IPv6] og velg deretter [Enkel] i [Sett opp nettverksforbindelsen].
 • Når IPv6 er valgt, kan du ikke sette HTTP Proxy.