Hjelpeveiledning

Type 4: Oppsett av kablet nettverk

Angi de respektive alfanumeriske verdiene for din ruter etter behov. Elementer som må stilles (f.eks. IP-adresse, nettverksmaske, DHCP) kan variere med Internett-leverandøren eller ruteren. Du finner flere detaljer i bruksanvisningene fra din Internett-leverandør eller de som fulgte med ruteren.

  1. Trykk på HOME Velg [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Nettverksoppsett].
  2. Innstilling av IP-adresse / proxyserver:
    • automatisk innstilling:
      [Sett opp nettverksforbindelsen] [Enkel]
    • manuell innstilling:
      [Sett opp nettverksforbindelsen] [Ekspert] [Kablet oppsett] eller [Trådløst oppsett]
  3. Følg instruksjonene på oppsettskjermbildet.

[Nettverksoppsett] kan også stilles fra menyen [Auto start].

Merk
  • Gjør det mulig med automatisk konfigurasjon av ditt trådløse/kablede nettverk.
    • Ved tilkobling med LAN-kabel: Kablet
    • Ved tilkobling med innebygd trådløst LAN: Trådløst
    • Ved tilkobling med begge kabler: Kablet
  • Velg [Enkel], som stiller IP-adresser automatisk. Når proxyserver ikke er i bruk.
  • For å bruke nettverket med IPv6, velg [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [IPv6-/IPv4-prioritet] [IPv6] og velg deretter [Enkel] i [Sett opp nettverksforbindelsen].
  • Når IPv6 er valgt, kan du ikke sette HTTP Proxy.