Hjelpeveiledning

Vise nettverksstatus

Du kan bekrefte din nettverksstatus.

  1. Trykk på HOME Velg [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Nettverksoppsett].
  2. Velg [Se gjennom nettinnstillingene og status].