Οδηγός βοήθειας

Τύπος 3: Μη ασφαλές δίκτυο με οποιουδήποτε τύπου ασύρματο δρομολογητή LAN

Για τη ρύθμιση ενός ασύρματου LAN, είναι απαραίτητο ένα SSID (όνομα ασύρματου δικτύου).

 1. Πιέστε το HOME Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Συστήματος] [Ρυθμίσεις] [Δίκτυο] [Ρύθμιση δικτύου].
 2. Ρύθμιση διεύθυνσης IP/Διακομιστής μεσολάβησης:
  • αυτόματη ρύθμιση:
   [Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου] [Απλή]
  • χειροκίνητη ρύθμιση:
   [Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου] [Για προχωρημένους] [Ενσύρματη ρύθμιση] ή [Ρύθμιση Wi-Fi]
 3. Επιλέξτε [Σάρωση], στη συνέχεια επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα με τα σαρωμένα ασύρματα δίκτυα.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ρύθμισης.
Σημείωση
 • Δεν είναι απαραίτητο ένα κλειδί ασφαλείας (κλειδί WEP ή WPA) καθώς δεν είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια μέθοδο ασφαλείας στην εν λόγω διαδικασία.
 • Για χρήση του δικτύου με IPv6, επιλέξτε [Ρυθμίσεις Συστήματος] [Ρυθμίσεις] [Δίκτυο] [Προτεραιότητα IPv6/IPv4] [IPv6], στη συνέχεια επιλέξτε [Απλή] στην [Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου].
 • Μετά την επιλογή του IPv6 δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.