Οδηγός βοήθειας

Ρύθμιση της σύνδεσης Internet

Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες δικτύου της τηλεόρασής σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet. Η διαδικασία ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δικτύου και τον δρομολογητή LAN. Πριν από τη ρύθμιση της σύνδεσης Internet φροντίστε να ρυθμίσετε έναν δρομολογητή LAN. Ελέγξτε το ασύρματο περιβάλλον LAN σας με τη βοήθεια του ακόλουθου διαγράμματος.

Ερώτηση 1: Ενσύρματο LAN ή ασύρματο LAN;

Ενσύρματο LAN: Πηγαίνετε στον Τύπο 4

Ασύρματο LAN: Πηγαίνετε στην Ερώτηση 2

  • Είναι πιο εύκολη η ρύθμιση του τύπου 1 αν ο δρομολογητής σας έχει ένα κουμπί αυτόματης ρύθμισης, πχ. Air Station One-Touch Secure System (AOSS). Η πλειοψηφία των τελευταίων δρομολογητών διαθέτουν αυτή τη λειτουργία. Ελέγξτε τον δρομολογητή σας.