Οδηγός βοήθειας

Προετοιμασία ενσύρματου δικτύου

Απεικόνιση της μεθόδου σύνδεσης
  1. Internet
  2. Modem (Διαποδιαμορφωτής) με λειτουργίες δρομολογητή
  3. Δρομολογητής
  4. Modem (Διαποδιαμορφωτής)
  5. Εναλλακτικές συνδέσεις
Σημείωση
  • Συνιστάται ιδιαίτερα για λόγους ασφαλείας για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας με το Internet μέσω δρομολογητή/modem που περιλαμβάνει λειτουργίες δρομολογητή. Η απευθείας σύνδεση της τηλεόρασής σας με το Internet μπορεί να εκθέσει την τηλεόρασή σας σε απειλή για την ασφάλεια, όπως εξαγωγή/αλλοίωση περιεχομένου ή προσωπικών πληροφοριών.
    Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας ή τον διαχειριστή του δικτύου για να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυό σας περιλαμβάνει λειτουργίες δρομολογητή.
  • Για τις συνδέσεις LAN, χρησιμοποιήστε καλώδιο LAN κατηγορίας 7 (δεν παρέχεται).